[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

 

  

ชื่อ : นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0926966982

ชื่อ : นายปรีชา หล้ามโน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพรทิพย์ โพธาชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวิภาพร สิทธิกัน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอำไพ รังน้อย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนงลักษณ์ คำพรหม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานพัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวสันต์ แสนตา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววัลยา แก้วน้อย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานวัดผลประเมินผล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเพชรา เกตุหิรัญ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวรุจิธร ศรีวิชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานหลักสูตร
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปรภูมิ อินจับ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0844949749

ชื่อ : นางสาวสุวิมลวดี คนฟู
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0948792416

ชื่อ : นางสาวนันทินี สายอุปราช
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0861982828

ชื่อ : นางสาวกุลธิดา หล้ามะณี
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0811662409

ชื่อ : นายชยมณี คำฟองเครือ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0887771499

ชื่อ : นางสาวไอระดา ชะนะดี
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Airada_2701@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 093 245313

ชื่อ : นางสาวภรณ์ทิทย์ สุริยะลังกา
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0826530460

ชื่อ : นางสาวสราเนตร ยนทะวงศ์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0916350460

ชื่อ : นายศกร โพธิสุวรรณวัฒน์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0869249310
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
8 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5