[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

 
แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธชเธฒเธฃเธฐเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธฃเธนเน‰เธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนเธฅเธฐเน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธต
Click ดูประวัติ
นางสาววัลยา แก้วน้อย
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายงานวัดผลประเมินผล
Click ดูประวัติ
นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายปรภูมิ อินจับ
ครูชำนาญการพิเศษ
งานแนะแนว
Click ดูประวัติ
นางสาวไอระดา ชะนะดี
ครูอัตราจ้าง
งานสภานักเรียน
Click ดูประวัติ
นายณัฐวุฒิ แก้วแดง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Click ดูประวัติ
นายพีรวิชญ์ ปัญญาดิบวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
8 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
15 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
16 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
17 : กลุ่มงานแนะแนว
18 : กลุ่มงานห้องสมุด
19 : กลุ่มงานธุรการ
20 : พนักงานบริการ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5