[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

 
แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธชเธฒเธฃเธฐเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธฃเธนเน‰เธ เธฒเธฉเธฒเธ•เนˆเธฒเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจ
Click ดูประวัติ
นายวสันต์ แสนตา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางสาวรุจิธร ศรีวิชัย
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานหลักสูตร
Click ดูประวัติ
นางสาวสุวิมลวดี คนฟู
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวนันทินี สายอุปราช
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานแนะแนว
นายณัฐพงษ์ อ้ายอ้น
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
8 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
15 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
16 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
17 : กลุ่มงานแนะแนว
18 : กลุ่มงานห้องสมุด
19 : กลุ่มงานธุรการ
20 : พนักงานบริการ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5