[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

 
แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ‡เธฒเธ™เธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ
Click ดูประวัติ
นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายวสันต์ แสนตา
หัวหน้างานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางสาววัลยา แก้วน้อย
หัวหน้าฝ่ายงานวัดผลประเมินผล
Click ดูประวัติ
นางเพชรา เกตุหิรัญ
หัวหน้างานแนะแนว
Click ดูประวัติ
นางสาวรุจิธร ศรีวิชัย
หัวหน้างานหลักสูตร
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
8 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5