.

::+:: โรงเรียนแม่พริกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ::+::

 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2562
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2562
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.90.207.89
คุณเข้าชมลำดับที่ 863,595
 
  หน้าหลัก    ฝ่ายบริหารวิชาการ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ
 


นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ


นายวสันต์ แสนตา
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล


นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร
หัวหน้างานหลักสูตร


นางสาววัลยา แก้วน้อย
หัวหน้างานการจัดกระบวนการเรียนรู้


นางปริณดา แสงศิวพร
หัวหน้างานสัมมะโนนักเรียน


นางสาวพรทิพย์ โพธาชัย
หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพ


นางอำไพ รังน้อย
หัวหน้างานพัฒนาสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยี


นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา


นางสุมาลี งิ้วงาม
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้


นางเพชรา เกตุหิรัญ
หัวหน้างานแนะแนว


นางปริณดา แสงศิวพร
หัวหน้างานกำหนดแนวทางและรับนักเรียน
 
 
นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 

 

 
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
37 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
Tel : 054299270  Fax : 054299271
Email : info@mpw.ac.th