.

::+:: โรงเรียนแม่พริกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ::+::

 
 
 
 
 
 
 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 ธันวาคม 2561
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.89.187.28
คุณเข้าชมลำดับที่ 809,616
 
  หน้าหลัก    ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายกิจการนักเรียน
 


นางจันทร์เพ็ญ นาวาระ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน


นางจันทร์เพ็ญ นาวาระ
หัวหน้างานวินัยนักเรียน


นางดนพร อินจับ
หัวหน้า


นางพรทิพย์ โพธาชัย
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน


นายสมเจิด ฟูสาย
หัวหน้างานกีฬา


นางพัฒนวดี เอสุจินต์
หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน


นางสุมาลี งิ้วงาม
หัวหน้างานสภานักเรียน


นายสมเจิด ฟูสาย
หัวหน้างานเวรประจำวัน,กิจกรรมหน้าเสาธง


นางสุมาลี งิ้วงาม
หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
 
 
นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 

 

 
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
37 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
Tel : 054299270  Fax : 054299271
Email : info@mpw.ac.th