ศุกร์์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

ถวายเที่ยนจำนำพรรษา

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.00 )
เนื่องในสัปดาห์พระพุทธศาสนา(วันอาสาฬหบุชา และวันเข้าพรรษา) 8-12 กรกฎาคม 2562 คณะผุ้บริหาร  คณะครูและนักเรียนร่วมถวายเทียน ณ วัดพระพุทธบาทวังตวง วัดแม่พริกบน วัดแม่เชียงรายลุ่ม วัดห้วยขี้นก สำนักสงฆ์บ้านเด่น และสำนักสงฆ์ท่าด่าน รวม 6 วัด
เข้าชม 26  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562