จันทร์ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

รายงานข้อมูล (วันที่ 8)

เนื้อหากิจกรรม :
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการระบบ SET งานโรงเรียนเรียนรวม ฝ่ายบริหาร


เข้าชม 73  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
  
สอบแก้ตัว

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00น. เป็นต้นไป )
นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 งานวัดผล/ครูประจำวิชา/นักเรียน
ฝ่ายวิชาการ


เข้าชม 73  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
  
นิเทศภายใน

เนื้อหากิจกรรม :
นิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
คณะกรรมการตามคำสั่ง ฝ่ายบริหาร


เข้าชม 73  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564