อาทิตย์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประชุมประจำเดือน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 9.00 น. )
ขอเรียนเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการและเรื่องที่ต้องดำเนินการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
เข้าชม 62  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
  
สอบแก้ตัว (วันที่ 7)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00น. เป็นต้นไป )
นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 งานวัดผล/ครูประจำวิชา/นักเรียน
ฝ่ายวิชาการ


เข้าชม 62  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
  
นิเทศภายใน (วันที่ 7)

เนื้อหากิจกรรม :
นิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
คณะกรรมการตามคำสั่ง ฝ่ายบริหาร


เข้าชม 62  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564