อาทิตย์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

นิเทศภายใน (วันที่ 14)

เนื้อหากิจกรรม :
นิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
คณะกรรมการตามคำสั่ง ฝ่ายบริหาร


เข้าชม 12  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564