พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมประจำเดือน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 9.00 น. )
           ขอเรียนเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการและเรื่องที่ต้องดำเนินการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
เข้าชม 46  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564