พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (คนละ1รายวิชา) , ส่งแผนการจัดกิจกรรมชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนารี

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 )
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ
เข้าชม 41  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564