ศุกร์์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

-ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 (ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 )
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระ


เข้าชม 58  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
  
วันคริสต์มาส

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 )
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เข้าชม 58  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564