ศุกร์์ ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

โครงการเปิดบ้านวิชาการ (รูปแบบปกติหรือรูปแบบ ONLINE ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาด)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 )
- ฝ่ายบริหารวิชาการ
-บุคลากรทุกฝ่าย

เข้าชม 30  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564