ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐธิดา สายเครือมอย
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :งานICTและระบบสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานICTและระบบสารสนเทศ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ