ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรทิพย์ โพธาชัย
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา