ชื่อ - นามสกุล :นายชินกร สุยะแก้ว
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :งานอาคารสถานที่
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอาคารสถานที่
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูช่างอุตสาหกรรม