หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ได้เข้ามานิเทศและติดตามสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนแม่พริกวิทยา
โดย : admin
อ่าน : 141
เสาร์์ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์